Fandom

Totalna Porażka Wiki

Eva

79pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
100px-Eva


Eva to uczestniczka Totalnej Porażki.

Na Wyspie Totalnej Porażki (odcinki 1-3, 15 i 27) rywalizowała w drużynie Zabójczych Okoni. Potem już nie wróciła do rywalizacji. W 6 podsumowaniu TPwT, wykonywała prace dziennikarki, wypytując rożnych ludzi o ,,zbiegów Totalnej Porażki". Nie przykładała się do tego za bardzo.



Jest to bardzo silna i niestety bardzo nerwowa dziewczyna. Więc gdy się zdenerwuje niszczy wszystko dookoła. Nie znosi pozerów, naciągaczy i kłamców. W rodzinnym mieście dzieciaki znęcały się nad nią, dlatego zaczęła uprawiać kick-boxing.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki